ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 09:47:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” zwane dalej Rozporządzeniem), informujemy
 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jasień  jest Burmistrz Jasienia  ul. XX-lecia 20; 68-320 Jasień .
 tel. 068  457 88 72, e-mail: um@jasien. pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą: adresu mailowego
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
7. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Jasień przy czym podanie danych  jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: Inspektor Ochrony Danych Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspektor Ochrony Danych Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 09:47:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 09:48:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 14:17:42
Artykuł był wyświetlony: 769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 13:45:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1) informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu jest Pani Kinga Zduńska. Adres poczty elektronicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: CBI Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 13:45:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 13:45:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 13:45:22
Artykuł był wyświetlony: 831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu