ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019
Nr aktu prawnego
III/12/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lubsko a Gminą Jasień w zakresie zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
III/11/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
III/10/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
III/9/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
III/8/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
III/7/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2018-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Nr aktu prawnego
I/2/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2018-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Nr aktu prawnego
I/1/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2018-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/116/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2018-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018
Nr aktu prawnego
0050/78/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji