ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-03-29 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2018 XLVII/245/2018 Obowiązujący
12 2018-04-09 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 0050/26/2018 Obowiązujący
13 2018-03-29 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 0050/24/2018 Obowiązujący
14 2018-02-22 Uchwały w sprawie: przyjęcia i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasień na lata 2018-2020 z perspektywą do 2023 roku”. XLV/235/2018 Obowiązujący
15 2018-03-29 Uchwały w sprawie podziału Gminy Jasień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLVII/243/2018 Obowiązujący
16 2018-03-29 Uchwały w sprawie podziału Gminy Jasień na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu XLVII/242/2018 Obowiązujący
17 2018-03-29 Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 247/1 w obrębie ewidencyjnych Wicina. XLVII/240/2018 Obowiązujący
18 2018-03-29 Uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej XLVII/239/2018 Obowiązujący
19 2018-04-04 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2017 0050/25/2018 Obowiązujący
20 2018-03-14 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie: określenia założeń do opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień na rok szkolny 2018/2019. 0050/21a/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu