ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2014-05-15 Uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014 -2020 XXXV/316/14 Obowiązujący
22 2018-02-27 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2018 XLVI/238/2018 Obowiązujący
23 2018-03-13 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 0050/20/2018 Obowiązujący
24 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 0050/17/2018 Obowiązujący
25 2018-02-23 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 0050/16/2018 Obowiązujący
26 2018-02-27 Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2018 -2029 XLVI/237/2018 Obowiązujący
27 2016-09-12 Zarządzenia kierownika urzędu w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Gminie Jasień zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 120.33.2016 Obowiązujący
28 2018-02-20 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. obsługi Biura Podawczego w Urzędzie Miejskim w Jasieniu 0050/15/2018 Obowiązujący
29 2018-02-16 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na ternie Gminy Jasień. 0050/14/2018 Obowiązujący
30 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0050/11/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu