ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-10-12 Uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych XL/206/2017 Obowiązujący
22 2017-10-09 Zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy - huraganu, który przeszedł 5 października 2017 r. przez teren Gminy Jasień. 85a/2017 Obowiązujący
23 2017-09-27 Zarządzenia w sprawie określenia form i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. 81/2017 Obowiązujący
24 2017-09-01 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego 75/2017 Obowiązujący
25 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017 XXXVIII/194/2017 Obowiązujący
26 2017-08-31 Uchwały w sprawie zagospodarowania majątku gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jasień o statusie miejsko-wiejskim XXXVIII/203/2017 Obowiązujący
27 2017-08-31 Uchwały w sprawie zarządzenia Zebrania Wiejskiego XXXVIII/201/2017 Obowiązujący
28 2017-08-31 Uchwały w sprawie zarządzenia Zebrania Wiejskiego XXXVIII/200/2017 Obowiązujący
29 2017-09-01 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 74/2017 Obowiązujący
30 2017-09-01 Zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2017 73/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu