ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-01-24 Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019 V/24/2019 Obowiązujący
22 2019-01-24 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029 V/23/2019 Obowiązujący
23 2019-01-24 Uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Sołectw w Gminie Jasień. V/25/2019 Obowiązujący
24 2019-01-25 zarządzenie w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019-2020 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień. 0050/3/2019 Obowiązujący
25 2018-12-18 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jasieniu. IV/22/2018 Obowiązujący
26 2018-12-18 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 z dnia 19 listopada w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Jasieniu. IV/21/2018 Obowiązujący
27 2018-12-18 Uchwały w sprawie nadania nazwy dla części drogi wojewódzkiej nr 287 stanowiącej obwodnicę miasta Jasienia. IV/20/2018 Obowiązujący
28 2018-12-18 Uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień IV/19/2018 Uchylony
29 2018-12-18 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 IV/18/2018 Obowiązujący
30 2018-12-18 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 IV/17/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu