ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-06-08 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 0050/44/2018 Obowiązujący
32 2018-05-30 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018 0050/41/2018 Obowiązujący
33 2018-06-20 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 0050/53/2018 Obowiązujący
34 2018-06-19 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 0050/50/2018 Obowiązujący
35 2018-06-19 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 0050/49/2018 Obowiązujący
36 2018-06-07 Uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XLIX/260/2018 Obowiązujący
37 2018-06-07 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso. XLIX/259/2018 Obowiązujący
38 2018-05-17 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Jasień. 0050/36/2018 Obowiązujący
39 2018-06-07 Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. XLIX/256/2018 Obowiązujący
40 2018-06-07 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/340/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasień. XLIX/255/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu