ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-10-05 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy Jasień (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) XXXIX/204/2017 Obowiązujący
42 2017-11-09 Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej „Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Wicinie” w ośmioletnią „Szkołę Podstawową im. Aleksandra Fredry w Wicinie”. XLI/216/2017 Obowiązujący
43 2017-11-09 Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej „Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu” w ośmioletnią „Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Jasieniu”. XLI/215/2017 Obowiązujący
44 2017-11-09 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi …….. na działania Burmistrza Jasienia. XLI/214/2017 Obowiązujący
45 2017-11-09 Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XLI/213/2017 Obowiązujący
46 2017-11-09 Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 XLI/211/2017 Obowiązujący
47 2017-11-09 Uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Jasień pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jasieniu. XLI/210/2017 Obowiązujący
48 2017-10-12 Uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych XL/206/2017 Obowiązujący
49 2017-10-09 Zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy - huraganu, który przeszedł 5 października 2017 r. przez teren Gminy Jasień. 85a/2017 Obowiązujący
50 2017-09-27 Zarządzenia w sprawie określenia form i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. 81/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu