ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-11-29 Uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasień II/5/2018 Obowiązujący
42 2018-11-29 Uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Jasieniu. II/4/2018 Obowiązujący
43 2018-11-29 Uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jasieniu. II/3/2018 Obowiązujący
44 2018-12-06 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019 III/12/2018 Obowiązujący
45 2018-12-06 Uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lubsko a Gminą Jasień w zakresie zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jasień III/11/2018 Obowiązujący
46 2018-12-06 Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/10/2018 Obowiązujący
47 2018-12-06 Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 III/9/2018 Obowiązujący
48 2018-12-06 Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 III/8/2018 Obowiązujący
49 2018-12-06 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania III/7/2018 Obowiązujący
50 2018-11-22 Uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. I/2/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu