ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-07-21 Zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2017 64/2017 Obowiązujący
62 2017-08-25 Zarządzenia w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem 69/2017 Obowiązujący
63 2017-08-31 Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu ewidencyjnego Zabłocie. XXXVIII/202/2017 Obowiązujący
64 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym. XXXVIII/199/2017 Obowiązujący
65 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów. XXXVIII/198/2017 Obowiązujący
66 2017-08-31 Uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasień na lata 2017- 2020, z perspektywą do 2023 roku". XXXVIII/197/2017 Obowiązujący
67 2017-08-31 Uchwały w sprawie przyjęcia logo Gminy Jasień oraz zasad jego używania. XXXVIII/196/2017 Obowiązujący
68 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2017 – 2024 XXXVIII/195/2017 Obowiązujący
69 2017-08-14 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 68/2017 Obowiązujący
70 2017-07-13 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017. XXXVII/192/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu