ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-11-09 Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej „Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu” w ośmioletnią „Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Jasieniu”. XLI/215/2017 Obowiązujący
72 2017-11-09 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi …….. na działania Burmistrza Jasienia. XLI/214/2017 Obowiązujący
73 2017-11-09 Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XLI/213/2017 Obowiązujący
74 2017-11-09 Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 XLI/211/2017 Obowiązujący
75 2017-11-09 Uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Jasień pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jasieniu. XLI/210/2017 Obowiązujący
76 2017-10-12 Uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych XL/206/2017 Obowiązujący
77 2017-10-09 Zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy - huraganu, który przeszedł 5 października 2017 r. przez teren Gminy Jasień. 85a/2017 Obowiązujący
78 2017-09-27 Zarządzenia w sprawie określenia form i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. 81/2017 Obowiązujący
79 2017-09-01 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego 75/2017 Obowiązujący
80 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017 XXXVIII/194/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu