ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
V/23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Sołectw w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
V/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019-2020 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień.
Nr aktu prawnego
0050/3/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2018-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
IV/22/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2018-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 z dnia 19 listopada w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
IV/21/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2018-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy dla części drogi wojewódzkiej nr 287 stanowiącej obwodnicę miasta Jasienia.
Nr aktu prawnego
IV/20/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2018-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
IV/19/2018
Status
Uchylony
Lp: 78
Data podjęcia
2018-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Nr aktu prawnego
IV/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2018-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Nr aktu prawnego
IV/17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018
Nr aktu prawnego
0050/120/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji