ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-09-14 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie określenia form i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r. 0050/86/2018 Obowiązujący
82 2018-09-06 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Jasieniu. 0050/82/2018 Obowiązujący
83 2018-08-29 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 0050/80/2018 Obowiązujący
84 2018-08-29 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 0050/79/2018 Obowiązujący
85 2018-08-22 Uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P w Lubsku na remont kościoła filialnego p.w. św. Józefa Robotnika w Budziechowie wpisanego do rejestru zabytków LII/276/2018 Obowiązujący
86 2018-08-22 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 0050/77/2018 Obowiązujący
87 2018-08-22 Uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu LII/274/2018 Obowiązujący
88 2018-08-22 Uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. LII/271/2018 Obowiązujący
89 2018-08-21 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie: powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 0050/76/2018 Obowiązujący
90 2018-08-14 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 0050/74/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu