ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-22 Uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P w Lubsku na remont kościoła filialnego p.w. św. Józefa Robotnika w Budziechowie wpisanego do rejestru zabytków LII/276/2018 Obowiązujący
2 2018-08-22 Uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu LII/274/2018 Obowiązujący
3 2018-08-22 Uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. LII/271/2018 Obowiązujący
4 2018-07-19 Uchwały w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Budziechów. LI/270/2018 Obowiązujący
5 2018-06-07 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2018 XLIX/258/2018 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2018 L/263/2018 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwały w sprawie ustanowienia tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Jasień” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu jego nadania. L/266/2018 Obowiązujący
8 2018-06-07 Uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XLIX/260/2018 Obowiązujący
9 2018-06-07 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso. XLIX/259/2018 Obowiązujący
10 2018-06-07 Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. XLIX/256/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu