ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-09 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017 XLI/212/2017 Obowiązujący
2 2017-11-09 Uchwały w sprawie przyjęcia „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasień na lata 2017 – 2032". XLI/209/2017 Obowiązujący
3 2017-10-12 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017 XL/207/2017 Obowiązujący
4 2017-10-05 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017 XXXIX/205/2017 Obowiązujący
5 2017-10-05 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy Jasień (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) XXXIX/204/2017 Obowiązujący
6 2017-11-09 Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej „Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Wicinie” w ośmioletnią „Szkołę Podstawową im. Aleksandra Fredry w Wicinie”. XLI/216/2017 Obowiązujący
7 2017-11-09 Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej „Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu” w ośmioletnią „Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Jasieniu”. XLI/215/2017 Obowiązujący
8 2017-11-09 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi …….. na działania Burmistrza Jasienia. XLI/214/2017 Obowiązujący
9 2017-11-09 Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XLI/213/2017 Obowiązujący
10 2017-11-09 Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 XLI/211/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu