ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-07-13 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017. XXXVII/192/2017 Obowiązujący
2 2017-02-23 Uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXII/163/2017 Obowiązujący
3 2017-06-22 Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. XXXVI/188/2017 Obowiązujący
4 2017-06-22 Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016. XXXVI/187/2017 Obowiązujący
5 2017-06-22 Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2017 – 2024 XXXVI/186/2017 Obowiązujący
6 2017-06-22 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017 XXXVI/185/2017 Obowiązujący
7 2017-06-22 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/31/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasieniu. XXXVI/190/2017 Obowiązujący
8 2017-06-22 Uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Jasienia XXXVI/189/2017 Obowiązujący
9 2017-05-11 Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2017 – 2024 XXXV/183/2017 Obowiązujący
10 2017-05-11 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017 XXXV/182/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu