ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017 XXXVIII/194/2017 Obowiązujący
2 2017-08-31 Uchwały w sprawie zagospodarowania majątku gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jasień o statusie miejsko-wiejskim XXXVIII/203/2017 Obowiązujący
3 2017-08-31 Uchwały w sprawie zarządzenia Zebrania Wiejskiego XXXVIII/201/2017 Obowiązujący
4 2017-08-31 Uchwały w sprawie zarządzenia Zebrania Wiejskiego XXXVIII/200/2017 Obowiązujący
5 2017-08-31 Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu ewidencyjnego Zabłocie. XXXVIII/202/2017 Obowiązujący
6 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym. XXXVIII/199/2017 Obowiązujący
7 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów. XXXVIII/198/2017 Obowiązujący
8 2017-08-31 Uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasień na lata 2017- 2020, z perspektywą do 2023 roku". XXXVIII/197/2017 Obowiązujący
9 2017-08-31 Uchwały w sprawie przyjęcia logo Gminy Jasień oraz zasad jego używania. XXXVIII/196/2017 Obowiązujący
10 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2017 – 2024 XXXVIII/195/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu