ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-14 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie określenia form i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r. 0050/86/2018 Obowiązujący
2 2018-09-06 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Jasieniu. 0050/82/2018 Obowiązujący
3 2018-08-29 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 0050/80/2018 Obowiązujący
4 2018-08-29 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 0050/79/2018 Obowiązujący
5 2018-08-22 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 0050/77/2018 Obowiązujący
6 2018-08-21 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie: powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 0050/76/2018 Obowiązujący
7 2018-08-14 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 0050/74/2018 Obowiązujący
8 2018-08-14 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 0050/73/2018 Obowiązujący
9 2018-07-13 Zarządzenia kierownika urzędu w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu. 120/34/2018 Obowiązujący
10 2018-07-12 Zarządzenia kierownika urzędu w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu 120/31/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu