Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
VI/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Jasieniu oraz jednostkach podległych w ramach kontroli zarządczej w 2019r.
Nr aktu prawnego
0050/14/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/13/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/12/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/6a/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/6/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jasień instrumentem płatniczym
Nr aktu prawnego
V/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
V/24/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
V/23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Sołectw w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
V/25/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji