ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-30 Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019 VII/45/2019 Obowiązujący
2 2019-04-30 Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019-2029 VII/44/2019 Obowiązujący
3 2019-04-30 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organ prowadzący i dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Jasień w związku z niezrealizowaniem uchwały Nr LVI/288/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym. VII/47/2019 Obowiązujący
4 2019-04-30 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. S. na Burmistrza Jasienia. VII/46/2019 Obowiązujący
5 2019-04-30 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jasień VII/42/2019 Obowiązujący
6 2019-04-17 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 0050/31/2019 Obowiązujący
7 2019-04-17 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019 0050/30/2019 Obowiązujący
8 2019-04-10 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019 0050/29/2019 Obowiązujący
9 2019-03-29 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019 0050/23/2019 Obowiązujący
10 2019-03-26 Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019 0050/21/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej