ˆ

Ochrona danych osobowych

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-14 09:48:39 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” zwane dalej Rozporządzeniem), informujemy
 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jasień  jest Burmistrz Jasienia  ul. XX-lecia 20; 68-320 Jasień .
 tel. 068  457 88 72, e-mail: um@jasien. pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą: adresu mailowego
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
7. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Jasień przy czym podanie danych  jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: Inspektor Ochrony Danych Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspektor Ochrony Danych Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 09:47:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 09:48:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 14:17:42
Artykuł był wyświetlony: 756 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej