ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2005-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:03 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie wydzielonych rachunków dochodów własnych szkół Gminy Jasień. B. Juszczyński
12:43:20 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok. B. Juszczyński

Zmiany z dnia: 2005-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:52:14 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Łużyckiego Związku Gmin. B. Juszczyński
13:57:38 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zasad przyznawania posiłków dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starych, chorych, niepełnosprawnych. B. Juszczyński
13:46:20 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych. B. Juszczyński

Zmiany z dnia: 2005-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:46:41 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. B. Juszczyński

Zmiany z dnia: 2005-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:19 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień. B. Juszczyński
14:32:25 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień. B. Juszczyński
14:17:16 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. B. Juszczyński
13:58:34 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok. B. Juszczyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu