ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2005-03-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:33:17 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. B. Juszczyński
10:55:56 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu nr XI/82/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia nieruchomości nie zabudowanej /droga/ od FMB ,,Zremb" w Jasieniu na rzecz Gminy w zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości. B. Juszczyński

Zmiany z dnia: 2005-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:59:00 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny. B. Juszczyński
11:09:09 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym. B. Juszczyński
10:48:01 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 r. B. Juszczyński

Zmiany z dnia: 2005-03-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:37:34 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprawadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę. B. Juszczyński
14:20:45 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r. B. Juszczyński
11:39:29 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. B. Juszczyński
11:30:58 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasień podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych. B. Juszczyński
11:17:56 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/120/04 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 pażdziernika 2004 r w sprawie zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji p.n. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jabłoniec". B. Juszczyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu