ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25792
Statystyki 23871
Rejestr zmian 2863298

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 225060
Referenda 21416
Gmina Jasień 66397
Podstawa prawna działania 11630
Urząd Miejski 48036
Rada Miejska 21745
Komisje 18077
Burmistrz 18962
Sołectwa w Gminie 51990
Jednostki Organizacyjne 304
Przedszkole 20780
Szkoły Podstawowe 12989
Instytucje kultury 18066
MGOPS 100740
Spółki z udziałem Gminy 67
Zakład Komunalny sp z o.o. 49851
Prawo krajowe 27220
Prawo lokalne 12093
Statut gminy 49855
Regulamin organizacyjny urzędu 17175
Protokoły 10753
Budżet gminy 5119
Sprawozdania finansowe 100290
Sprawozdania roczne 1103
Sprawozdania kwartalne 4908
Sprawozdania z wykonania budżetu 11128
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3160239
Uchwały Rady Miejskiej 2932100
Projekty uchwał 55117
Zarządzenia Burmistrza 2874919
Oświadczenia majątkowe 42096
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 817803
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 52415
Radni 56181
Dyrektorzy jednostek podległych 35148
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 33771
Zamówienia Publiczne 709541
Plany postępowań 6039
Archiwum zamówień publicznych 376725
Wyniki zamówień publicznych 389406
Wyniki 315945
Zamówienia do 30.000 Euro 123069
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 67
Archiwum (do 2006 r.) 240480
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 35488
Karty usług 43772
Podstawowe 5535
Dowody osobiste 5764
Gospodarka nieruchomościami 5497
Urząd Stanu Cywilnego 9714
Ewidencja ludności 6946
Wsparcie rodzin 500 11153
Dodatek mieszkaniowy 8920
Dodatek energetyczny 10254
Ubezpieczenie zdrowotne 9660
Stypendia socjalne 6733
Fundusz alimentacyjny 7908
Działalność gospodarcza 3557
Ankieta satysfakcji 9684
Ogłoszenia i komunikaty 31206
Aktualne 2214738
LPR Gminy Jasień 11026
Archiwum 16114
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 301254
Interpelacje i odpowiedzi 33907
Protokoły 6206
Podatki i opłaty 15386
Rada Miejska w Jasieniu 1920
Zawiadomienia o sesjach 10931
Interpelacje i odpowiedzi 15506
Protokoły z głosowań 3709
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20211
Przepisy prawne dotyczące naboru 11256
Wakaty-Ogłoszenia 11639
Ogłoszenia o naborze 123087
Informacje dla kandydatów 68467
Informacja o wynikach naboru. 73657
Archiwum 45853
Druki, deklaracje i formularze 84329
Adresy i telefony 50748
Organizacje pozarządowe 9116
Ogłoszenia 143327
Podstawy prawne 9276
Rejestr org. pozarządowych 11199
Oferty na relizację zadania publicznego 83488
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 70198
Ochrona Środowiska 35723
INFORMACJE 58389
ZAWIADOMIENIA 63921
OGŁOSZENIA 145311
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 168
Utrzymanie czystości 12492
Utylizacja azbestu 39447
Konta bankowe Gminy Jasień 41089
Raporty o stanie Gminy 1329
Sprawozdania Burmistrza 36791
Rejestry i ewidencje 24416
Rejestr Działalności Regulowanej 19150
Rejestr instytucji kultury 11709
Archiwum 1335
Dostęp do informacji publicznej 32932
Lobbing 9315
Opinie SO RIO 109554
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 71427
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25839
Plan ochrony parku kulturowego 6978
Strategia rozwoju 43870
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 23863
Petycje 15681
Ponowne wykorzystanie 2650
Ochrona danych osobowych 7451

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31032
O biuletynie 27373
Kontakt 39934
Kanały RSS 12911
« powrót do poprzedniej strony