ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25598
Statystyki 23711
Rejestr zmian 2671461

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 210139
Referenda 20838
Gmina Jasień 65593
Podstawa prawna działania 11338
Urząd Miejski 46092
Rada Miejska 20628
Komisje 17499
Burmistrz 18394
Sołectwa w Gminie 50275
Jednostki Organizacyjne 302
Przedszkole 20432
Szkoły Podstawowe 12285
Instytucje kultury 17356
MGOPS 97076
Spółki z udziałem Gminy 66
Zakład Komunalny sp z o.o. 49001
Prawo krajowe 26757
Prawo lokalne 12090
Statut gminy 48944
Regulamin organizacyjny urzędu 16397
Protokoły 10517
Budżet gminy 5111
Sprawozdania finansowe 97520
Sprawozdania roczne 777
Sprawozdania kwartalne 4125
Sprawozdania z wykonania budżetu 9665
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2964836
Uchwały Rady Miejskiej 2746386
Projekty uchwał 52488
Zarządzenia Burmistrza 2684582
Oświadczenia majątkowe 40961
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 768245
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 50575
Radni 54022
Dyrektorzy jednostek podległych 33854
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 33031
Zamówienia Publiczne 679014
Plany postępowań 5063
Archiwum zamówień publicznych 353542
Wyniki zamówień publicznych 366705
Wyniki 293156
Zamówienia do 30.000 Euro 114485
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 66
Archiwum (do 2006 r.) 229860
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 34472
Karty usług 41814
Podstawowe 5340
Dowody osobiste 5579
Gospodarka nieruchomościami 5328
Urząd Stanu Cywilnego 9375
Ewidencja ludności 6723
Wsparcie rodzin 500 10679
Dodatek mieszkaniowy 8590
Dodatek energetyczny 9802
Ubezpieczenie zdrowotne 9249
Stypendia socjalne 6438
Fundusz alimentacyjny 7621
Działalność gospodarcza 3461
Ankieta satysfakcji 9245
Ogłoszenia i komunikaty 30853
Aktualne 2085252
LPR Gminy Jasień 10196
Archiwum 15639
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 282362
Interpelacje i odpowiedzi 32204
Protokoły 5760
Podatki i opłaty 14451
Rada Miejska w Jasieniu 1558
Zawiadomienia o sesjach 7923
Interpelacje i odpowiedzi 11172
Protokoły z głosowań 2394
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20200
Przepisy prawne dotyczące naboru 10734
Wakaty-Ogłoszenia 11620
Ogłoszenia o naborze 116474
Informacje dla kandydatów 64589
Informacja o wynikach naboru. 68509
Archiwum 43695
Druki, deklaracje i formularze 81044
Adresy i telefony 49705
Organizacje pozarządowe 7666
Ogłoszenia 135809
Podstawy prawne 8874
Rejestr org. pozarządowych 10654
Oferty na relizację zadania publicznego 74582
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 68392
Ochrona Środowiska 35194
INFORMACJE 56546
ZAWIADOMIENIA 61399
OGŁOSZENIA 137200
Utrzymanie czystości 11623
Utylizacja azbestu 36182
Konta bankowe Gminy Jasień 39664
Raporty o stanie Gminy 918
Sprawozdania Burmistrza 35914
Rejestry i ewidencje 24253
Rejestr Działalności Regulowanej 18060
Rejestr instytucji kultury 10733
Archiwum 992
Dostęp do informacji publicznej 32169
Lobbing 8860
Opinie SO RIO 103903
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 67296
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25402
Plan ochrony parku kulturowego 6697
Strategia rozwoju 42315
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 23331
Petycje 14492
Ponowne wykorzystanie 2546
Ochrona danych osobowych 6223

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30630
O biuletynie 27016
Kontakt 39017
Kanały RSS 12747
« powrót do poprzedniej strony