ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25949
Statystyki 24016
Rejestr zmian 3001787

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 234877
Referenda 21831
Gmina Jasień 67004
Podstawa prawna działania 11841
Urząd Miejski 49306
Rada Miejska 22557
Komisje 18425
Burmistrz 19326
Sołectwa w Gminie 53025
Jednostki Organizacyjne 304
Przedszkole 21047
Szkoły Podstawowe 13411
Instytucje kultury 18645
MGOPS 103178
Spółki z udziałem Gminy 67
Zakład Komunalny sp z o.o. 50436
Prawo krajowe 27604
Prawo lokalne 12099
Statut gminy 50533
Regulamin organizacyjny urzędu 17679
Protokoły 10950
Budżet gminy 5119
Sprawozdania finansowe 102218
Sprawozdania roczne 1352
Sprawozdania kwartalne 5405
Sprawozdania z wykonania budżetu 12040
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3279546
Uchwały Rady Miejskiej 3052373
Projekty uchwał 56888
Zarządzenia Burmistrza 2988698
Oświadczenia majątkowe 42993
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 851767
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 53572
Radni 57568
Dyrektorzy jednostek podległych 35969
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 34400
Zamówienia Publiczne 731117
Plany postępowań 7306
Archiwum zamówień publicznych 392846
Wyniki zamówień publicznych 406075
Wyniki 329868
Zamówienia do 30.000 Euro 128925
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 67
Archiwum (do 2006 r.) 247121
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 36252
Karty usług 45024
Podstawowe 5668
Dowody osobiste 5862
Gospodarka nieruchomościami 5591
Urząd Stanu Cywilnego 9970
Ewidencja ludności 7107
Wsparcie rodzin 500 11472
Dodatek mieszkaniowy 9171
Dodatek energetyczny 10560
Ubezpieczenie zdrowotne 9930
Stypendia socjalne 6931
Fundusz alimentacyjny 8101
Działalność gospodarcza 3621
Ankieta satysfakcji 9951
Ogłoszenia i komunikaty 31419
Aktualne 2303792
LPR Gminy Jasień 11531
Archiwum 16420
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 313303
Interpelacje i odpowiedzi 35001
Protokoły 6542
Podatki i opłaty 16145
Rada Miejska w Jasieniu 2141
Zawiadomienia o sesjach 12981
Interpelacje i odpowiedzi 18747
Protokoły z głosowań 4729
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20239
Przepisy prawne dotyczące naboru 11661
Wakaty-Ogłoszenia 11649
Ogłoszenia o naborze 127903
Informacje dla kandydatów 71054
Informacja o wynikach naboru. 77348
Archiwum 47188
Druki, deklaracje i formularze 86769
Adresy i telefony 51539
Organizacje pozarządowe 9953
Ogłoszenia 148075
Podstawy prawne 9551
Rejestr org. pozarządowych 11545
Oferty na relizację zadania publicznego 88771
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 71372
Ochrona Środowiska 36139
INFORMACJE 59735
ZAWIADOMIENIA 65540
OGŁOSZENIA 150433
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 450
Utrzymanie czystości 12983
Utylizacja azbestu 41680
Konta bankowe Gminy Jasień 41981
Raporty o stanie Gminy 1615
Sprawozdania Burmistrza 37362
Rejestry i ewidencje 24540
Rejestr Działalności Regulowanej 19802
Rejestr instytucji kultury 12461
Archiwum 1629
Dostęp do informacji publicznej 33410
Lobbing 9588
Opinie SO RIO 112896
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 74079
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26162
Plan ochrony parku kulturowego 7183
Strategia rozwoju 44768
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24232
Petycje 16444
Ponowne wykorzystanie 2759
Ochrona danych osobowych 8304

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31355
O biuletynie 27613
Kontakt 40496
Kanały RSS 13040
« powrót do poprzedniej strony