ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25455
Statystyki 23607
Rejestr zmian 2526033

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 196588
Referenda 20429
Gmina Jasień 64971
Podstawa prawna działania 11108
Urząd Miejski 44421
Rada Miejska 19996
Komisje 17042
Burmistrz 17983
Sołectwa w Gminie 48961
Jednostki Organizacyjne 300
Przedszkole 20088
Szkoły Podstawowe 11719
Instytucje kultury 16603
MGOPS 93865
Spółki z udziałem Gminy 66
Zakład Komunalny sp z o.o. 48369
Prawo krajowe 26370
Prawo lokalne 12085
Statut gminy 48230
Regulamin organizacyjny urzędu 15770
Protokoły 10294
Budżet gminy 5108
Sprawozdania finansowe 95364
Sprawozdania roczne 535
Sprawozdania kwartalne 3474
Sprawozdania z wykonania budżetu 8576
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2800714
Uchwały Rady Miejskiej 2580756
Projekty uchwał 50239
Zarządzenia Burmistrza 2522937
Oświadczenia majątkowe 39972
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 728180
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 49194
Radni 52347
Dyrektorzy jednostek podległych 32954
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 32325
Zamówienia Publiczne 653443
Plany postępowań 4555
Archiwum zamówień publicznych 332171
Wyniki zamówień publicznych 345191
Wyniki 272525
Zamówienia do 30.000 Euro 107172
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 66
Archiwum (do 2006 r.) 221652
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 33821
Karty usług 40326
Podstawowe 5199
Dowody osobiste 5431
Gospodarka nieruchomościami 5206
Urząd Stanu Cywilnego 9057
Ewidencja ludności 6534
Wsparcie rodzin 500 10301
Dodatek mieszkaniowy 8336
Dodatek energetyczny 9461
Ubezpieczenie zdrowotne 8951
Stypendia socjalne 6184
Fundusz alimentacyjny 7425
Działalność gospodarcza 3390
Ankieta satysfakcji 8943
Ogłoszenia i komunikaty 30593
Aktualne 1974365
LPR Gminy Jasień 9598
Archiwum 15255
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 268151
Interpelacje i odpowiedzi 30975
Protokoły 5343
Podatki i opłaty 13677
Rada Miejska w Jasieniu 1370
Zawiadomienia o sesjach 5903
Interpelacje i odpowiedzi 8278
Protokoły z głosowań 1547
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20182
Przepisy prawne dotyczące naboru 10474
Wakaty-Ogłoszenia 11604
Ogłoszenia o naborze 111630
Informacje dla kandydatów 61815
Informacja o wynikach naboru. 64939
Archiwum 42120
Druki, deklaracje i formularze 78248
Adresy i telefony 48841
Organizacje pozarządowe 6882
Ogłoszenia 129886
Podstawy prawne 8519
Rejestr org. pozarządowych 10246
Oferty na relizację zadania publicznego 67845
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 67060
Ochrona Środowiska 34738
INFORMACJE 54937
ZAWIADOMIENIA 59277
OGŁOSZENIA 130715
Utrzymanie czystości 10981
Utylizacja azbestu 33531
Konta bankowe Gminy Jasień 38633
Raporty o stanie Gminy 616
Sprawozdania Burmistrza 35335
Rejestry i ewidencje 24087
Rejestr Działalności Regulowanej 17241
Rejestr instytucji kultury 9805
Archiwum 615
Dostęp do informacji publicznej 31608
Lobbing 8517
Opinie SO RIO 99560
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 64234
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25084
Plan ochrony parku kulturowego 6476
Strategia rozwoju 41228
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 22909
Petycje 13564
Ponowne wykorzystanie 2475
Ochrona danych osobowych 5166

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30299
O biuletynie 26756
Kontakt 38351
Kanały RSS 12624
« powrót do poprzedniej strony