ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 24692
Statystyki 22906
Rejestr zmian 2017069

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 156123
Referenda 18664
Gmina Jasień 61365
Podstawa prawna działania 10023
Urząd Miejski 37260
Rada Miejska 17189
Komisje 15143
Burmistrz 15780
Sołectwa w Gminie 44708
Jednostki Organizacyjne 277
Przedszkole 18610
Szkoły Podstawowe 9601
Instytucje kultury 13824
MGOPS 81862
Spółki z udziałem Gminy 62
Zakład Komunalny sp z o.o. 44897
Prawo krajowe 24495
Prawo lokalne 12021
Statut gminy 44888
Regulamin organizacyjny urzędu 13368
Protokoły 9308
Budżet gminy 5101
Sprawozdania finansowe 86804
Sprawozdania kwartalne 1686
Sprawozdania z wykonania budżetu 3629
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2091007
Uchwały Rady Miejskiej 1815448
Projekty uchwał 41417
Zarządzenia Burmistrza 1774377
Oświadczenia majątkowe 36931
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 532836
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 42261
Radni 44738
Dyrektorzy jednostek podległych 28706
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29878
Zamówienia Publiczne 532902
Plany postępowań 3145
Archiwum zamówień publicznych 241387
Wyniki zamówień publicznych 255664
Wyniki 190868
Zamówienia do 30.000 Euro 73415
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 62
Archiwum (do 2006 r.) 189925
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 30667
Karty usług 34604
Podstawowe 4508
Dowody osobiste 4666
Gospodarka nieruchomościami 4529
Urząd Stanu Cywilnego 7766
Ewidencja ludności 5606
Wsparcie rodzin 500 8502
Dodatek mieszkaniowy 7131
Dodatek energetyczny 7932
Ubezpieczenie zdrowotne 7581
Stypendia socjalne 5201
Fundusz alimentacyjny 6349
Działalność gospodarcza 3015
Ankieta satysfakcji 7546
Ogłoszenia i komunikaty 30365
Aktualne 1600091
LPR Gminy Jasień 6811
Archiwum 13526
Sesje Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 205927
Interpelacje i odpowiedzi 25870
Protokoły 3898
Transmisje i nagrania 0
Podatki i opłaty 10609
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 19969
Przepisy prawne dotyczące naboru 9381
Wakaty-Ogłoszenia 11558
Ogłoszenia o naborze 95205
Informacje dla kandydatów 50884
Informacja o wynikach naboru. 51418
Archiwum 35149
Druki, deklaracje i formularze 67484
Adresy i telefony 44787
Organizacje pozarządowe 4329
Ogłoszenia 103067
Podstawy prawne 7045
Rejestr org. pozarządowych 8458
Oferty na relizację zadania publicznego 46111
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 60795
Ochrona Środowiska 32676
INFORMACJE 47543
ZAWIADOMIENIA 50328
OGŁOSZENIA 107071
Utrzymanie czystości 8492
Utylizacja azbestu 24231
Konta bankowe Gminy Jasień 34454
Sprawozdania Burmistrza 32611
Rejestry i ewidencje 23159
Rejestr Działalności Regulowanej 14274
Rejestr instytucji kultury 7445
Dostęp do informacji publicznej 29133
Lobbing 6877
Opinie SO RIO 82709
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 53529
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 23393
Plan ochrony parku kulturowego 5479
Strategia rozwoju 36581
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 20927
Petycje 9215
Ponowne wykorzystanie 2052
Ochrona danych osobowych 1681

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 28640
O biuletynie 25388
Kontakt 35293
Kanały RSS 11929

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej