ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 23879
Statystyki 22234
Rejestr zmian 1713263

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 130947
Referenda 17004
Gmina Jasień 57863
Podstawa prawna działania 8932
Urząd Miejski 31639
Rada Miejska 14980
Komisje 13418
Burmistrz 13854
Sołectwa w Gminie 40888
Jednostki Organizacyjne 274
Przedszkole 17051
Gimnazjum 14030
ZEAS 12111
Instytucje kultury 11654
MGOPS 71588
Spółki z udziałem Gminy 59
Zakład Komunalny sp z o.o. 41299
Prawo krajowe 22676
Prawo lokalne 11968
Statut gminy 41846
Regulamin organizacyjny urzędu 11446
Protokoły 8391
Budżet gminy 5089
Sprawozdania finansowe 77144
Sprawozdania kwartalne 366
Sprawozdania z wykonania budżetu 73
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 1697776
Uchwały Rady Miejskiej 1414233
Projekty uchwał 35413
Zarządzenia Burmistrza 1361454
Szukaj 11459
Oświadczenia majątkowe 34793
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 397576
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 37155
Radni 39110
Dyrektorzy jednostek podległych 25399
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27692
Zamówienia Publiczne 454030
Plany postępowań 1925
Archiwum zamówień publicznych 198779
Wyniki zamówień publicznych 207311
Wyniki 152001
Zamówienia do 30.000 Euro 51635
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 59
Archiwum (do 2006 r.) 166214
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 27915
Karty usług 29789
Podstawowe 3803
Dowody osobiste 4011
Gospodarka nieruchomościami 3887
Urząd Stanu Cywilnego 6420
Ewidencja ludności 4737
Wsparcie rodzin 500 6703
Dodatek mieszkaniowy 5879
Dodatek energetyczny 6506
Ubezpieczenie zdrowotne 6224
Stypendia socjalne 4222
Fundusz alimentacyjny 5250
Działalność gospodarcza 2614
Ankieta satysfakcji 6355
Ogłoszenia i komunikaty 28417
Aktualne 1382947
LPR Gminy Jasień 4721
Archiwum 12083
Sesje Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 162229
Interpelacje i odpowiedzi 22131
Protokoły 2515
Podatki i opłaty 8552
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 19932
Przepisy prawne dotyczące naboru 8211
Wakaty-Ogłoszenia 11544
Ogłoszenia o naborze 82907
Informacje dla kandydatów 42753
Informacja o wynikach naboru. 41405
Kwestionariusz osobowy 7748
Archiwum 28699
Druki, deklaracje i formularze 60244
Adresy i telefony 41520
Organizacje pozarządowe 3870
Ogłoszenia 81625
Podstawy prawne 5874
Rejestr org. pozarządowych 6969
Oferty na relizację zadania publicznego 33085
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 55693
Ochrona Środowiska 30718
INFORMACJE 40718
ZAWIADOMIENIA 43629
OGŁOSZENIA 90672
Utrzymanie czystości 6802
Utylizacja azbestu 17433
Konta bankowe Gminy Jasień 31164
Sprawozdania Burmistrza 30249
Rejestry i ewidencje 22163
Rejestr Działalności Regulowanej 12232
Rejestr instytucji kultury 6275
Dostęp do informacji publicznej 26883
Lobbing 5317
Opinie SO RIO 70681
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 45476
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 21790
Plan ochrony parku kulturowego 4586
Strategia rozwoju 32669
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 19003
Petycje 5438
Ponowne wykorzystanie 1536

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 26951
O biuletynie 24033
Kontakt 32553
Kanały RSS 11138

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej