ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25049
Statystyki 23258
Rejestr zmian 2193696

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 168894
Referenda 19359
Gmina Jasień 63075
Podstawa prawna działania 10449
Urząd Miejski 40082
Rada Miejska 18391
Komisje 15911
Burmistrz 16698
Sołectwa w Gminie 46351
Jednostki Organizacyjne 279
Przedszkole 19234
Szkoły Podstawowe 10363
Instytucje kultury 14834
MGOPS 86283
Spółki z udziałem Gminy 64
Zakład Komunalny sp z o.o. 46425
Prawo krajowe 25301
Prawo lokalne 12043
Statut gminy 46314
Regulamin organizacyjny urzędu 14148
Protokoły 9717
Budżet gminy 5105
Sprawozdania finansowe 89911
Sprawozdania kwartalne 2365
Sprawozdania z wykonania budżetu 5673
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2323304
Uchwały Rady Miejskiej 2075470
Projekty uchwał 44567
Zarządzenia Burmistrza 2025292
Oświadczenia majątkowe 37961
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 607532
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 44895
Radni 47375
Dyrektorzy jednostek podległych 30232
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 30724
Zamówienia Publiczne 574285
Plany postępowań 3646
Archiwum zamówień publicznych 268273
Wyniki zamówień publicznych 283181
Wyniki 214326
Zamówienia do 30.000 Euro 86706
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 64
Archiwum (do 2006 r.) 200930
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 31992
Karty usług 36786
Podstawowe 4792
Dowody osobiste 4972
Gospodarka nieruchomościami 4840
Urząd Stanu Cywilnego 8348
Ewidencja ludności 6053
Wsparcie rodzin 500 9162
Dodatek mieszkaniowy 7624
Dodatek energetyczny 8530
Ubezpieczenie zdrowotne 8142
Stypendia socjalne 5639
Fundusz alimentacyjny 6794
Działalność gospodarcza 3189
Ankieta satysfakcji 8063
Ogłoszenia i komunikaty 30476
Aktualne 1713253
LPR Gminy Jasień 7836
Archiwum 14216
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 229304
Interpelacje i odpowiedzi 27572
Protokoły 4403
Podatki i opłaty 11778
Rada Miejska w Jasieniu 745
Zawiadomienia o sesjach 1717
Interpelacje i odpowiedzi 2715
Protokoły 187
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20068
Przepisy prawne dotyczące naboru 9815
Wakaty-Ogłoszenia 11568
Ogłoszenia o naborze 101266
Informacje dla kandydatów 54702
Informacja o wynikach naboru. 56476
Archiwum 37756
Druki, deklaracje i formularze 71403
Adresy i telefony 46452
Organizacje pozarządowe 4848
Ogłoszenia 113445
Podstawy prawne 7604
Rejestr org. pozarządowych 9122
Oferty na relizację zadania publicznego 52382
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 63239
Ochrona Środowiska 33490
INFORMACJE 50571
ZAWIADOMIENIA 53711
OGŁOSZENIA 114691
Utrzymanie czystości 9347
Utylizacja azbestu 27241
Konta bankowe Gminy Jasień 35995
Sprawozdania Burmistrza 33680
Rejestry i ewidencje 23607
Rejestr Działalności Regulowanej 15245
Rejestr instytucji kultury 7961
Dostęp do informacji publicznej 30075
Lobbing 7549
Opinie SO RIO 88683
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 57229
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 24115
Plan ochrony parku kulturowego 5875
Strategia rozwoju 38348
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 21703
Petycje 11098
Ponowne wykorzystanie 2251
Ochrona danych osobowych 2655

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 29358
O biuletynie 25993
Kontakt 36515
Kanały RSS 12267

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej