ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 24854
Statystyki 23071
Rejestr zmian 2093613

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 161918
Referenda 18973
Gmina Jasień 62154
Podstawa prawna działania 10215
Urząd Miejski 38658
Rada Miejska 17811
Komisje 15539
Burmistrz 16208
Sołectwa w Gminie 45426
Jednostki Organizacyjne 278
Przedszkole 18908
Szkoły Podstawowe 9962
Instytucje kultury 14310
MGOPS 84074
Spółki z udziałem Gminy 63
Zakład Komunalny sp z o.o. 45561
Prawo krajowe 24852
Prawo lokalne 12030
Statut gminy 45569
Regulamin organizacyjny urzędu 13730
Protokoły 9509
Budżet gminy 5102
Sprawozdania finansowe 88272
Sprawozdania kwartalne 1990
Sprawozdania z wykonania budżetu 4615
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2200334
Uchwały Rady Miejskiej 1932900
Projekty uchwał 42775
Zarządzenia Burmistrza 1891620
Oświadczenia majątkowe 37399
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 568825
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 43526
Radni 46046
Dyrektorzy jednostek podległych 29427
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 30238
Zamówienia Publiczne 553153
Plany postępowań 3380
Archiwum zamówień publicznych 253667
Wyniki zamówień publicznych 268351
Wyniki 201536
Zamówienia do 30.000 Euro 79788
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 63
Archiwum (do 2006 r.) 194840
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 31291
Karty usług 35588
Podstawowe 4623
Dowody osobiste 4802
Gospodarka nieruchomościami 4685
Urząd Stanu Cywilnego 8004
Ewidencja ludności 5816
Wsparcie rodzin 500 8831
Dodatek mieszkaniowy 7360
Dodatek energetyczny 8222
Ubezpieczenie zdrowotne 7843
Stypendia socjalne 5381
Fundusz alimentacyjny 6551
Działalność gospodarcza 3094
Ankieta satysfakcji 7771
Ogłoszenia i komunikaty 30366
Aktualne 1650470
LPR Gminy Jasień 7277
Archiwum 13848
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 217296
Interpelacje i odpowiedzi 26719
Protokoły 4116
Podatki i opłaty 11101
Rada Miejska w Jasieniu 326
Zawiadomienia o sesjach 685
Interpelacje i odpowiedzi 1008
Protokoły 78
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20001
Przepisy prawne dotyczące naboru 9586
Wakaty-Ogłoszenia 11561
Ogłoszenia o naborze 98157
Informacje dla kandydatów 52747
Informacja o wynikach naboru. 54029
Archiwum 36330
Druki, deklaracje i formularze 69335
Adresy i telefony 45522
Organizacje pozarządowe 4424
Ogłoszenia 107874
Podstawy prawne 7271
Rejestr org. pozarządowych 8759
Oferty na relizację zadania publicznego 48998
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 61904
Ochrona Środowiska 33044
INFORMACJE 49062
ZAWIADOMIENIA 51938
OGŁOSZENIA 110729
Utrzymanie czystości 8896
Utylizacja azbestu 25623
Konta bankowe Gminy Jasień 35136
Sprawozdania Burmistrza 33098
Rejestry i ewidencje 23349
Rejestr Działalności Regulowanej 14742
Rejestr instytucji kultury 7650
Dostęp do informacji publicznej 29549
Lobbing 7192
Opinie SO RIO 85433
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 55088
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 23717
Plan ochrony parku kulturowego 5647
Strategia rozwoju 37332
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 21261
Petycje 10054
Ponowne wykorzystanie 2152
Ochrona danych osobowych 2118

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 28952
O biuletynie 25669
Kontakt 35862
Kanały RSS 12090

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej