Statystyki - Gmina Jasień
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 24392
Statystyki 22694
Rejestr zmian 1900742

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 143865
Referenda 18080
Gmina Jasień 60024
Podstawa prawna działania 9638
Urząd Miejski 34957
Rada Miejska 16294
Komisje 14535
Burmistrz 14943
Sołectwa w Gminie 43395
Jednostki Organizacyjne 276
Przedszkole 17966
Gimnazjum 15074
ZEAS 13135
Instytucje kultury 13025
MGOPS 78212
Spółki z udziałem Gminy 61
Zakład Komunalny sp z o.o. 43556
Prawo krajowe 23910
Prawo lokalne 12000
Statut gminy 43749
Regulamin organizacyjny urzędu 12675
Protokoły 8971
Budżet gminy 5099
Sprawozdania finansowe 83930
Sprawozdania kwartalne 1186
Sprawozdania z wykonania budżetu 2198
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 1938626
Uchwały Rady Miejskiej 1648120
Projekty uchwał 39326
Zarządzenia Burmistrza 1607841
Szukaj 11816
Oświadczenia majątkowe 36148
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 476835
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 40224
Radni 42571
Dyrektorzy jednostek podległych 27432
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29139
Zamówienia Publiczne 503522
Plany postępowań 2721
Archiwum zamówień publicznych 225077
Wyniki zamówień publicznych 236591
Wyniki 176135
Zamówienia do 30.000 Euro 63396
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 61
Archiwum (do 2006 r.) 181487
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 29708
Karty usług 33026
Podstawowe 4258
Dowody osobiste 4463
Gospodarka nieruchomościami 4319
Urząd Stanu Cywilnego 7334
Ewidencja ludności 5309
Wsparcie rodzin 500 7921
Dodatek mieszkaniowy 6680
Dodatek energetyczny 7413
Ubezpieczenie zdrowotne 7118
Stypendia socjalne 4926
Fundusz alimentacyjny 5972
Działalność gospodarcza 2871
Ankieta satysfakcji 7141
Ogłoszenia i komunikaty 29659
Aktualne 1518743
LPR Gminy Jasień 6102
Archiwum 13005
Sesje Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 189388
Interpelacje i odpowiedzi 24611
Protokoły 3391
Podatki i opłaty 9822
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 19942
Przepisy prawne dotyczące naboru 8970
Wakaty-Ogłoszenia 11554
Ogłoszenia o naborze 90270
Informacje dla kandydatów 48192
Informacja o wynikach naboru. 47979
Archiwum 33142
Druki, deklaracje i formularze 64930
Adresy i telefony 43598
Organizacje pozarządowe 4180
Ogłoszenia 95378
Podstawy prawne 6623
Rejestr org. pozarządowych 7921
Oferty na relizację zadania publicznego 41456
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 59037
Ochrona Środowiska 31960
INFORMACJE 44858
ZAWIADOMIENIA 47673
OGŁOSZENIA 101415
Utrzymanie czystości 7910
Utylizacja azbestu 21846
Konta bankowe Gminy Jasień 33310
Sprawozdania Burmistrza 31786
Rejestry i ewidencje 22828
Rejestr Działalności Regulowanej 13512
Rejestr instytucji kultury 6983
Dostęp do informacji publicznej 28272
Lobbing 6303
Opinie SO RIO 78425
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 50710
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 22828
Plan ochrony parku kulturowego 5126
Strategia rozwoju 35201
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 20215
Petycje 7876
Ponowne wykorzystanie 1888
Ochrona danych osobowych 815

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 27989
O biuletynie 24905
Kontakt 34212
Kanały RSS 11659

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej