ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 23197
Statystyki 21578
Rejestr zmian 1545265

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 114417
Referenda 15264
Gmina Jasień 54804
Podstawa prawna działania 7944
Urząd Miejski 27464
Rada Miejska 13206
Komisje 11945
Burmistrz 12317
Sołectwa w Gminie 37693
Jednostki Organizacyjne 272
Przedszkole 15939
Gimnazjum 12742
ZEAS 11032
Instytucje kultury 10223
MGOPS 63030
Spółki z udziałem Gminy 57
Zakład Komunalny sp z o.o. 38864
Prawo krajowe 21176
Prawo lokalne 11943
Statut gminy 39267
Regulamin organizacyjny urzędu 9823
Protokoły 7602
Budżet gminy 5084
Sprawozdania z wykonania budżetu 64777
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 1454036
Uchwały Rady Miejskiej 1203887
Projekty uchwał 29889
Zarządzenia Burmistrza 1121969
Szukaj 10976
Oświadczenia majątkowe 33185
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 318757
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 33156
Radni 34751
Dyrektorzy jednostek podległych 22605
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25706
Zamówienia Publiczne 403129
Plany postępowań 1051
Archiwum zamówień publicznych 176090
Wyniki zamówień publicznych 177816
Wyniki 131344
Zamówienia do 30.000 Euro 41202
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 57
Archiwum (do 2006 r.) 145471
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 25359
Karty usług 25043
Podstawowe 3180
Dowody osobiste 3305
Gospodarka nieruchomościami 3271
Urząd Stanu Cywilnego 5109
Ewidencja ludności 3863
Wsparcie rodzin 500 5136
Dodatek mieszkaniowy 4659
Dodatek energetyczny 5122
Ubezpieczenie zdrowotne 5011
Stypendia socjalne 3159
Fundusz alimentacyjny 4284
Działalność gospodarcza 2260
Ankieta satysfakcji 5237
Ogłoszenia i komunikaty 27327
Aktualne 1233066
LPR Gminy Jasień 2746
Archiwum 10711
Sesje Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 127428
Interpelacje i odpowiedzi 18753
Protokoły 1379
Podatki i opłaty 7292
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 19929
Przepisy prawne dotyczące naboru 7413
Wakaty-Ogłoszenia 11534
Ogłoszenia o naborze 74495
Informacje dla kandydatów 36282
Informacja o wynikach naboru. 35116
Kwestionariusz osobowy 6904
Archiwum 23616
Druki, deklaracje i formularze 54039
Adresy i telefony 38566
Organizacje pozarządowe 3451
Ogłoszenia 65799
Podstawy prawne 4867
Rejestr org. pozarządowych 5714
Oferty na relizację zadania publicznego 24692
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 51425
Ochrona Środowiska 29147
INFORMACJE 35426
ZAWIADOMIENIA 38889
OGŁOSZENIA 78876
Utrzymanie czystości 5445
Utylizacja azbestu 12156
Konta bankowe Gminy Jasień 28055
Sprawozdania Burmistrza 28168
Rejestry i ewidencje 21328
Rejestr Działalności Regulowanej 10476
Rejestr instytucji kultury 5427
Dostęp do informacji publicznej 24991
Lobbing 3916
Opinie SO RIO 62177
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 39482
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 20270
Plan ochrony parku kulturowego 3837
Strategia rozwoju 29652
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 17333
Petycje 2575
Ponowne wykorzystanie 1049

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 25530
O biuletynie 22791
Kontakt 30486
Kanały RSS 10511

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej