ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 23460
Statystyki 21858
Rejestr zmian 1630630

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 122134
Referenda 16052
Gmina Jasień 56184
Podstawa prawna działania 8384
Urząd Miejski 29361
Rada Miejska 13954
Komisje 12654
Burmistrz 13071
Sołectwa w Gminie 39136
Jednostki Organizacyjne 273
Przedszkole 16435
Gimnazjum 13346
ZEAS 11481
Instytucje kultury 10779
MGOPS 67007
Spółki z udziałem Gminy 58
Zakład Komunalny sp z o.o. 39960
Prawo krajowe 21786
Prawo lokalne 11958
Statut gminy 40424
Regulamin organizacyjny urzędu 10566
Protokoły 7937
Budżet gminy 5088
Sprawozdania z wykonania budżetu 71033
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 1573902
Uchwały Rady Miejskiej 1305699
Projekty uchwał 32787
Zarządzenia Burmistrza 1240999
Szukaj 11201
Oświadczenia majątkowe 33927
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 352082
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 35237
Radni 36892
Dyrektorzy jednostek podległych 24074
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26620
Zamówienia Publiczne 429895
Plany postępowań 1466
Archiwum zamówień publicznych 187295
Wyniki zamówień publicznych 192538
Wyniki 141822
Zamówienia do 30.000 Euro 47172
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 58
Archiwum (do 2006 r.) 155149
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 26511
Karty usług 26761
Podstawowe 3400
Dowody osobiste 3574
Gospodarka nieruchomościami 3503
Urząd Stanu Cywilnego 5681
Ewidencja ludności 4208
Wsparcie rodzin 500 5696
Dodatek mieszkaniowy 5096
Dodatek energetyczny 5626
Ubezpieczenie zdrowotne 5456
Stypendia socjalne 3577
Fundusz alimentacyjny 4619
Działalność gospodarcza 2387
Ankieta satysfakcji 5687
Ogłoszenia i komunikaty 27933
Aktualne 1307570
LPR Gminy Jasień 3658
Archiwum 11295
Sesje Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 144164
Interpelacje i odpowiedzi 20430
Protokoły 1954
Podatki i opłaty 7829
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 19931
Przepisy prawne dotyczące naboru 7714
Wakaty-Ogłoszenia 11540
Ogłoszenia o naborze 78377
Informacje dla kandydatów 39257
Informacja o wynikach naboru. 38099
Kwestionariusz osobowy 7232
Archiwum 26041
Druki, deklaracje i formularze 56944
Adresy i telefony 39911
Organizacje pozarządowe 3626
Ogłoszenia 73469
Podstawy prawne 5350
Rejestr org. pozarządowych 6266
Oferty na relizację zadania publicznego 28830
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 53283
Ochrona Środowiska 29868
INFORMACJE 37690
ZAWIADOMIENIA 41166
OGŁOSZENIA 84614
Utrzymanie czystości 6108
Utylizacja azbestu 14369
Konta bankowe Gminy Jasień 29324
Sprawozdania Burmistrza 29136
Rejestry i ewidencje 21686
Rejestr Działalności Regulowanej 11377
Rejestr instytucji kultury 5820
Dostęp do informacji publicznej 25859
Lobbing 4535
Opinie SO RIO 65851
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 42134
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 20912
Plan ochrony parku kulturowego 4177
Strategia rozwoju 31068
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 18076
Petycje 3532
Ponowne wykorzystanie 1267

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 26151
O biuletynie 23295
Kontakt 31372
Kanały RSS 10739

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej