ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 24242
Statystyki 22563
Rejestr zmian 1836313

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 139873
Referenda 17795
Gmina Jasień 59329
Podstawa prawna działania 9446
Urząd Miejski 33803
Rada Miejska 15886
Komisje 14193
Burmistrz 14601
Sołectwa w Gminie 42657
Jednostki Organizacyjne 275
Przedszkole 17677
Gimnazjum 14752
ZEAS 12800
Instytucje kultury 12597
MGOPS 76091
Spółki z udziałem Gminy 60
Zakład Komunalny sp z o.o. 42913
Prawo krajowe 23598
Prawo lokalne 11995
Statut gminy 43223
Regulamin organizacyjny urzędu 12323
Protokoły 8811
Budżet gminy 5099
Sprawozdania finansowe 82344
Sprawozdania kwartalne 888
Sprawozdania z wykonania budżetu 1390
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 1855527
Uchwały Rady Miejskiej 1564791
Projekty uchwał 38084
Zarządzenia Burmistrza 1521312
Szukaj 11717
Oświadczenia majątkowe 35782
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 449753
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 39213
Radni 41386
Dyrektorzy jednostek podległych 26773
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28772
Zamówienia Publiczne 486699
Plany postępowań 2492
Archiwum zamówień publicznych 215605
Wyniki zamówień publicznych 226891
Wyniki 167792
Zamówienia do 30.000 Euro 58550
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 60
Archiwum (do 2006 r.) 176827
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 29216
Karty usług 32135
Podstawowe 4144
Dowody osobiste 4333
Gospodarka nieruchomościami 4190
Urząd Stanu Cywilnego 7046
Ewidencja ludności 5142
Wsparcie rodzin 500 7555
Dodatek mieszkaniowy 6461
Dodatek energetyczny 7178
Ubezpieczenie zdrowotne 6884
Stypendia socjalne 4726
Fundusz alimentacyjny 5776
Działalność gospodarcza 2804
Ankieta satysfakcji 6937
Ogłoszenia i komunikaty 29219
Aktualne 1471478
LPR Gminy Jasień 5660
Archiwum 12715
Sesje Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 180339
Interpelacje i odpowiedzi 23802
Protokoły 3150
Podatki i opłaty 9384
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 19937
Przepisy prawne dotyczące naboru 8663
Wakaty-Ogłoszenia 11551
Ogłoszenia o naborze 87815
Informacje dla kandydatów 46214
Informacja o wynikach naboru. 45718
Archiwum 31414
Druki, deklaracje i formularze 63516
Adresy i telefony 42919
Organizacje pozarządowe 4087
Ogłoszenia 91051
Podstawy prawne 6441
Rejestr org. pozarządowych 7663
Oferty na relizację zadania publicznego 38873
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 58066
Ochrona Środowiska 31552
INFORMACJE 43539
ZAWIADOMIENIA 46375
OGŁOSZENIA 98014
Utrzymanie czystości 7553
Utylizacja azbestu 20486
Konta bankowe Gminy Jasień 32661
Sprawozdania Burmistrza 31327
Rejestry i ewidencje 22603
Rejestr Działalności Regulowanej 13111
Rejestr instytucji kultury 6768
Dostęp do informacji publicznej 27853
Lobbing 6014
Opinie SO RIO 75870
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 48989
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 22537
Plan ochrony parku kulturowego 4965
Strategia rozwoju 34422
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 19855
Petycje 7125
Ponowne wykorzystanie 1795
Ochrona danych osobowych 342

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 27691
O biuletynie 24647
Kontakt 33650
Kanały RSS 11514

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej