Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25263
Statystyki 23464
Rejestr zmian 2347618

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 179833
Referenda 19851
Gmina Jasień 64096
Podstawa prawna działania 10769
Urząd Miejski 42078
Rada Miejska 19137
Komisje 16422
Burmistrz 17300
Sołectwa w Gminie 47513
Jednostki Organizacyjne 284
Przedszkole 19665
Szkoły Podstawowe 10974
Instytucje kultury 15612
MGOPS 89429
Spółki z udziałem Gminy 65
Zakład Komunalny sp z o.o. 47451
Prawo krajowe 25824
Prawo lokalne 12064
Statut gminy 47209
Regulamin organizacyjny urzędu 14888
Protokoły 9999
Budżet gminy 5108
Sprawozdania finansowe 92263
Sprawozdania roczne 180
Sprawozdania kwartalne 2836
Sprawozdania z wykonania budżetu 7020
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2583901
Uchwały Rady Miejskiej 2357049
Projekty uchwał 47251
Zarządzenia Burmistrza 2305466
Oświadczenia majątkowe 38677
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 671704
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 47036
Radni 49714
Dyrektorzy jednostek podległych 31587
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 31433
Zamówienia Publiczne 616518
Plany postępowań 4079
Archiwum zamówień publicznych 302714
Wyniki zamówień publicznych 315819
Wyniki 245607
Zamówienia do 30.000 Euro 97881
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 65
Archiwum (do 2006 r.) 210181
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 32915
Karty usług 38271
Podstawowe 4982
Dowody osobiste 5213
Gospodarka nieruchomościami 5041
Urząd Stanu Cywilnego 8679
Ewidencja ludności 6281
Wsparcie rodzin 500 9688
Dodatek mieszkaniowy 7967
Dodatek energetyczny 8944
Ubezpieczenie zdrowotne 8515
Stypendia socjalne 5872
Fundusz alimentacyjny 7114
Działalność gospodarcza 3296
Ankieta satysfakcji 8480
Ogłoszenia i komunikaty 30544
Aktualne 1833853
LPR Gminy Jasień 8649
Archiwum 14721
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 247918
Interpelacje i odpowiedzi 29083
Protokoły 4844
Podatki i opłaty 12684
Rada Miejska w Jasieniu 1129
Zawiadomienia o sesjach 3618
Interpelacje i odpowiedzi 5056
Protokoły z głosowań 584
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20134
Przepisy prawne dotyczące naboru 10129
Wakaty-Ogłoszenia 11582
Ogłoszenia o naborze 105711
Informacje dla kandydatów 58033
Informacja o wynikach naboru. 60402
Archiwum 39900
Druki, deklaracje i formularze 74218
Adresy i telefony 47599
Organizacje pozarządowe 5837
Ogłoszenia 121414
Podstawy prawne 8037
Rejestr org. pozarządowych 9650
Oferty na relizację zadania publicznego 59402
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 65038
Ochrona Środowiska 34130
INFORMACJE 52812
ZAWIADOMIENIA 56430
OGŁOSZENIA 122273
Utrzymanie czystości 10074
Utylizacja azbestu 29990
Konta bankowe Gminy Jasień 37145
Raporty o stanie Gminy 181
Sprawozdania Burmistrza 34468
Rejestry i ewidencje 23888
Rejestr Działalności Regulowanej 16152
Rejestr instytucji kultury 8720
Archiwum 175
Dostęp do informacji publicznej 30781
Lobbing 8020
Opinie SO RIO 93714
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 60101
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 24609
Plan ochrony parku kulturowego 6166
Strategia rozwoju 39645
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 22281
Petycje 12306
Ponowne wykorzystanie 2378
Ochrona danych osobowych 3816

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 29826
O biuletynie 26368
Kontakt 37381
Kanały RSS 12471