ˆ

INFORMACJE

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Formularze typu A

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla:
- wnioski o wydanie decyzji,
- wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Formularze typu B

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych.

Formularze typu C

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla projektów:
- polityk,
- strategii,
- planów,
- programów.

Formularze typu D

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla:
- polityk,
- strategii,
- planów,
- programów

Formularze typu E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
  odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Formularze typu F

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii.

Formularze typu G

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Formularze typu H

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Formularze typu I

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta informacyjna dla innych dokumentów.