ˆ

Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:11:11 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XV/110/2020 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień Monika Opałka
« powrót do poprzedniej strony