ˆ

Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-01 14:11:11 przez Monika Opałka

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR XV/110/2020
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony