ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr instytucji kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr instytucji kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jasień prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
I.  Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jasień prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku   podinspektora w Referacie Oświaty, Kultury  i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień, tel. (68) 457 88 91 .
 
II.  Zgodnie z § 10 – 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1.  Rejestr, informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.  Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
       1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
       2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.  Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.  Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6.  Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7.  Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8.  Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9.  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 
III.    Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r poz. 1923 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Jasieniu: 
PKO BP S.A. - 48 1020 5460 0000 5702 0005 9931  lub w kasie Urzędu.
 
 
IV.    Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty ( chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty  ,może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej ( zgodnie z § 3 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K.Banaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-29 14:59:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Dobrzański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-29 15:00:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-29 15:04:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »