ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

O biuletynie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

O Biuletynie

Akapit nr 1 - brak tytułu

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
1) ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
3) wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.


ZAŁOŻENIA

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Całość zgromadzona będzie na stworzonej przez Ministra SWiA stronie głównej Biuletynu www.bip.gov.pl, skąd odnośniki będą prowadziły do Biuletynów poszczególnych podmiotów określonych w ustawie.

Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji


ZAKRES INFORMACJI PUBLIKOWANYCH W BIP

Zgodnie z art. 6 ustawy, biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie w art. 4 ust. 1 powinny zawierać m.in.:

do 1 lipca 2003 r.:
1) dane podmiotu i informacje dotyczące:
• statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
• organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu,
• organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
• struktury własnościowej podmiotu oraz majątku, którym dysponuje,

2) informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:
• trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych,
• trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych,
• działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
• sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
• sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
• prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach
udostępniania danych w nich zawartych.


do 31 grudnia 2003 roku
• informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
dane publiczne,
w tym:
• treść i postać dokumentów urzędowych,
• stanowiska w sprawach publicznych oraz treść innych wystąpień,
• informacje o stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych.

do 31 grudnia 2004 roku
• informacje o majątku publicznym.

Na podstawie przepisów Ustawy każdy podmiot precyzuje, jakie informacje będzie udostępniał na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podmiotowa strona Biuletynu musi zawierać zgodnie z § 12 rozporządzenia:
1) logo (znak graficzny) Biuletynu,
2) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób
redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
3) instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
4) menu przedmiotowe,
5) informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
6) rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze
wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
7) informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu
podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
8) moduł wyszukujący.


Zgodnie z art. 12 podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
• kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
• przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany
nośnik informacji.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia: W przypadku awarii serwera podmiotowej strony Biuletynu odwiedzający podmiotową stronę Biuletynu jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. Czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny.

Podmiotowa strona Biuletynu nie może zawierać reklam i innych treści o charakterze komercyjnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-06-23 15:21:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-06-23 15:21:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-06-23 15:21:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »