ˆ

Zamówienia do 30.000 Euro

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:39:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe polegające na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu Małgorzata Zimna

Zmiany z dnia: 2020-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Umowa - wzór - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe polegające na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu Maria Łaskarzewska
14:53:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wzór oferty - załącznik nr 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe polegające na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu Maria Łaskarzewska
14:53:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe polegające na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu Maria Łaskarzewska
14:53:06 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe polegające na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta przy ul. XX-lecia 20, gm. Jasień”. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.
(widoczna od 2020-09-17 00:00:00)
Maria Łaskarzewska
« powrót do poprzedniej strony