ˆ

Zamówienia do 30.000 Euro

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:52:35 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta przy ul. XX-lecia 20, gm. Jasień”. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.
(widoczna od 2020-10-23 00:00:00)
Maria Łaskarzewska

Zmiany z dnia: 2020-10-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:04:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wzór oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu Maria Łaskarzewska
08:04:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu Maria Łaskarzewska
08:04:33 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta przy ul. XX-lecia 20, gm. Jasień”. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.
(widoczna od 2020-10-23 00:00:00 do 2020-10-30 00:00:00)
Maria Łaskarzewska
« powrót do poprzedniej strony