ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 28.09.2020 r. znak GKO.6220.21.2020 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia ( lub nie ) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 212/2 obręb Białków, gmina Lubsko.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-28 16:04:29 przez Małgorzata Zimna

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony