ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:02:11 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.11.2020 r. znak GKO.6220.21.2020 dot. wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 212/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Magdalena Górecka

Zmiany z dnia: 2020-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:32:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.11.2020 r. znak GKO.6220.21.2020 dot. wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 212/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Małgorzata Zimna
15:31:10 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.11.2020 r. znak GKO.6220.21.2020 dot. wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 212/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Małgorzata Zimna
15:28:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.11.2020 r. znak GKO.6220.21.2020 dot. wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 212/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Małgorzata Zimna
« powrót do poprzedniej strony