ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 14.06.2022 r., znak: ZPiOŚ.6220.5.2021.MGór dot. możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania odpadów w Jasieniu, dz. nr 87 przy ul. Brukowej, powiat Żarski" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
(widoczna od 2022-06-15 00:00:00)
Dorota Romańska
12:29:27 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 14.06.2022 r., znak: ZPiOŚ.6220.5.2021.MGór dot. możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania odpadów w Jasieniu, dz. nr 87 przy ul. Brukowej, powiat Żarski" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
(widoczna od 2022-06-15 00:00:00)
Dorota Romańska
12:28:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 14.06.2022 r., znak: ZPiOŚ.6220.5.2021.MGór dot. możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania odpadów w Jasieniu, dz. nr 87 przy ul. Brukowej, powiat Żarski" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
(widoczna od 2022-06-15 00:00:00)
Dorota Romańska
« powrót do poprzedniej strony