ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Gospodarka ściekowa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ JASIENIA ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024 roku
 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.06.2024 r.  do 15.07.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr III/8/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r., poz. 1611).
 
Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na którym budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00 oraz w piątki od 7:00 do 14:00 pod adresem:
Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
Regulamin oraz wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Jasień pod adresem https://bip.jasien.pl w zakładce Ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (68) 457 8870, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w pok. Nr 110

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-13 14:24:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-13 14:34:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13 14:34:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 09:34:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 09:45:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 09:45:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 12:28:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 12:36:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-12 12:44:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski przyjmowane będą od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia 15 lipca 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-15 12:44:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-15 12:52:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-15 19:02:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jasień

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jasień❗️
 
????Zgodnie z art 6 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z §23 pkt. 1 oraz 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu nr XVII/124/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w FORMIE UMOWY korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych wykonywanych przez Podmiot uprawniony na terenie Gminy Jasień.
 
????Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jasień są:
 
➡️1. Zakład Komunalny w Jasieniu Sp. z o.o.,
➡️2. WC SERWIS Sp. z o.o.,
➡️3. RO-MAR Przedsiębiorstwo Usługowe Robert Ciemierz Marta Halczuk S.C.,
➡️4. TOI TOI Sp. z o. o.,
➡️5. mTOILET Sp. z o.o.,
➡️6. Maciej Krupowies BEAVER Usługi Asenizacyjne,
➡️7. WCTRON Sp. z o.o.
W załączniku szczegółowe dane Podmiotów świadczących usługi asenizacyjne (adres, dane kontaktowe).
 
????Burmistrz Jasienia zgodnie z art. 6 pkt 5a ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi i pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-09 11:14:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-09 11:14:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13 11:31:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA! AKTUALIZACJA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Burmistrz Jasienia informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Jasień wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Jasieniu (biuro podawcze lub pokój nr 110), na stronie internetowej bip.jasien.pl (w zakładce: OCHRONA ŚRODOWISKA- GOSPODARKA ŚCIEKOWA) oraz u sołtysów.
Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 10 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jasieniu lub u sołtysów.
W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.
 Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ponadto informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jasień są:
  1. Zakład Komunalny w Jasieniu Sp. z o.o., ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień
  2. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  3. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko
  4. Usługi Asenizacyjne Zbigniew Leś, ul. Pomorska 29/2, 68-200 Żary
  5. RO-MAR Przedsiębiorstwo Usługowe Robert Ciemierz Marta Halczuk S.C., Jaryszów 29, 68-320 Jasień

Załączniki

  • DRUK (PDF, 221.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-01-29 08:28:24 | Data wytworzenia informacji: 2021-01-21

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-21 13:36:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-21 13:39:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 08:28:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków) na terenie Gminy Jasień

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Romańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-13 12:11:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Romańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-13 12:15:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Romańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-13 13:15:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »