ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.jasien.pl/

Urząd Miejski w Jasieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-06-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej, - Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej, - Strona internetowa nie wyświetla się poprawnie w różnych orientacjach, - Nie określono prawidłowej wartości danych wejściowych, - Dla informacji brak właściwej relacji, - Niektórym elementom nie towarzyszy etykieta w nazwie. Wyłączenia: - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, - niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Dobrzański,

<e-mail>

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 684578872. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są szerokie, przesuwne. Da parterze w Urzędzie jest biuro podawcze, gdzie osoby niepełnosprawne przychodzą, zgłaszają potrzebę załatwienia sprawy. Następnie pracownik biura podawczego dzwoni po pracownika zajmującego się daną sprawą. Na korytarzu na parterze jest stolik i krzesełka (pracownik schodzi i załatwia sprawę). W czasie mamy w planie zamontować domofon dla osób niepełnosprawnych do każdego referatu, wygospodarować miejsce na toaletę i pokój odosobniony. 2. Korytarze są szerokie, nie ma progów. Posiadamy schodołaz, Windy bark. 3. Podjazd –pochylnia jest przy wejściu do budynku. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 4. Informację o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych – brak w planach. 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach – brak w planach. 6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line – Brak w planach.

Aplikacje mobilne

Moja Okolica na platformę Android

Moja Okolica na platformę iOS

Tekst łatwy do czytania (ETR) Urząd publikuje treści łatwe do czytania (ETR) w zakładce Dostępność > Deklaracja dostępności > Koordynator ds.dostępności > Tekst łatwy do czytania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-30 14:51:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Dobrzański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-30 14:51:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-30 14:51:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »