ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-02-27 09:07:37 przez Dorota Romańska

Akapit nr - brak tytułu

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej.
Informuję, iż pracownicy Urzędu Miejskiego w Jasieniu przystępują do obligatoryjnej kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonych działalności.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jasień.
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy oraz inne instytucje.
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej❗️❗️
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jasieniu: bip.jasien.pl.➡️ https://bip.jasien.pl/151/Rejestr_Dzialalnosci_Regulowanej/
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
• uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
• zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.
Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Jasień, że jeżeli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny.
 
Burmistrz Jasienia
/-/ Andrzej Kamyszek
« powrót do poprzedniej strony