ˆ

Zbiory danych przestrzennych

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plik GML do Uchwaly_RM_VIII_kad_XXXVIII_264_2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
11:38:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RM XXXVIII 264 2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
11:00:05 Edycja elementu załącznik do informacji Rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
10:58:25 Upublicznienie elementu informacja Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
09:11:28 Deaktywacja elementu informacja Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
09:09:12 Upublicznienie elementu informacja Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony