ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona klimatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień w 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień.
Wnioski przyjmowane będą od 01 lutego do 31 marca 2024r.
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XXIV/249/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania  i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jasień na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2022 r., poz. 920).
Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia poniesionych w związku z wymianą dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalu/budynku mieszkalnym na inne ekologiczne źródło ogrzewania.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Jasieniu w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 700 do 1500 oraz w piątki od 700 do 1400 pod adresem:
Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
 
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jasień https://bip.jasien.pl w zakładce Ochrona środowiska – ochrona klimatu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (68) 457 88 70, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska pok. Nr 110.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-22 12:10:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-22 12:15:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-22 12:15:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego
informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych, projektu dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-28 14:24:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-28 14:28:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-28 14:28:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBUSKIEJ WRAZ Z PLANEM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 21 czerwca 2023 r.
DŚ.II.721.1.1.2023
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
Zarząd Województwa Lubuskiego
informuje
o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów pn.:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych.
Jednocześnie informuję, że po opracowaniu projektów uchwał, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z możliwością wnoszenia uwag, o czym stanowić będzie właściwe Obwieszczenie. Wszelkie zapytania i uwagi, proszę kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Środowiska
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra,
lub drogą elektroniczną na adres:
 
                                                                                                                                     z up. Zarządu Województwa
                                                                                                                                            Jerzy Raczyński
                                                                                                                                      Zastępca Dyrektora Departamentu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-28 11:03:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-28 11:06:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-28 11:06:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień w 2023 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień.
Wnioski przyjmowane będą od 01 lutego do 31 marca 2023r.
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XXIV/249/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania  i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jasień na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2022 r., poz. 920).
Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia poniesionych w związku z wymianą dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalu/budynku mieszkalnym na inne ekologiczne źródło ogrzewania.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Jasieniu w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 700 do 1500 oraz w piątki od 700 do 1400 pod adresem:
Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
 
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jasień https://bip.jasien.pl w zakładce Ochrona środowiska – ochrona klimatu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (68) 457 88 70, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska pok. Nr 110.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-31 11:17:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-31 11:36:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-31 11:36:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień w 2022 roku

Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień.
Wnioski przyjmowane będą do dnia 15 czerwca 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Opałka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 13:18:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Opałka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 13:27:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Opałka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-06 13:27:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
944 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »