ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XVII/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XVII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XVII/124/220
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XVII/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XVII/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XVII/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/60/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/55/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/52/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji