ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021- 2025
Nr aktu prawnego
XXX/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/185/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Jasienia uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
XXX/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jasień na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXX/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Jasień na lata 2021-2024"
Nr aktu prawnego
XXX/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXX/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXX/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie diet radnych Rady Miejskiej w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XXX/210/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Jasienia
Nr aktu prawnego
XXX/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasień
Nr aktu prawnego
XXX/206/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji