ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku - środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej w Wicinie
Nr aktu prawnego
0050/24/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień.
Nr aktu prawnego
0050/3/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2035
Nr aktu prawnego
0050/87/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/81/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2035
Nr aktu prawnego
0050/79/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/85/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/80/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
0050/6/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/34/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji