ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XV/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego
Nr aktu prawnego
XV/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/73/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
Nr 0050/65/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
120/53/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/70A/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
120/52/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/51/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/49/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji