ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXVIII/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem i dzierżawę
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_61_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_56_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_57_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_54_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_53_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_55_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
przyjęcia projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień w celu przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
XXXVII/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XXXVII/257/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji