ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_36_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jasień na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXIV/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXXIV/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasień na lata 2022-2026 „
Nr aktu prawnego
XXXIV/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasień biorącego udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XXXIV/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmiany uchwały NR XXXII/236/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXIII/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_32_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_29_2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji