ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1951
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Jasień na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasieniu - Kościół p.w. św. Anny w Jabłońcu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/111/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1952
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/110/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1953
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/109/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1954
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia części kosztów funkcjonowania Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/108/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1955
Data podjęcia
2004-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie partycypacji w kosztach wydania ,,Kalendarza Przyjaciela LUPO" przez Komendę Powiatową Policji w Żarach.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVI/107/2004 z dnia 9 września 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1956
Data podjęcia
2004-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XV/106/2004 z dnia 8 lipca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1957
Data podjęcia
2004-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XV/105/2004 z dnia 8 lipca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1958
Data podjęcia
2004-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XV/104/2004 z dnia 8 lipca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1959
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród w roku 2004 w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIV/102/2004 z dnia 3 czerwca 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1960
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIV/101/2004 z dnia 3 czerwca 2004r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji