ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Jasień w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego w ramach II etapu naboru do programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu: „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”
Nr aktu prawnego
XIV/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego.
Nr aktu prawnego
XXIV/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Golin w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XXIV/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Jasień za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
0050/40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/32/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050/33/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/17b/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dni wolnych od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu za święta przypadające w sobotę w 2021 roku
Nr aktu prawnego
0050/31/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Nr aktu prawnego
0050/29/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji