ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasień na lata 2022-2026 „
Nr aktu prawnego
XXXIV/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasień biorącego udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XXXIV/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmiany uchwały NR XXXII/236/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXXIII/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_32_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_29_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/31/2022 Burmistrza Jasienia z dnia 17 marca 2022 w sprawie terminowego wprowadzenia usługi "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/25/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_26_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXXI/224/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji