ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
120/53/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/70A/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
120/52/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/51/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/49/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.
Nr aktu prawnego
120/26a/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń rodzinnych.
Nr aktu prawnego
120/26/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
120/25/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
120/24/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji