ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały ustalającej szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (w związku ze świadczeniem usług opieki wytchnieniowej)
Nr aktu prawnego
LI/328/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Nr aktu prawnego
LI/327/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
LI/326/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LI/325/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasień biorącego udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
LI/324/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jasień”
Nr aktu prawnego
LI/323/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
Nr aktu prawnego
LI/322/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 stycznia 2023 r., wniesionej przez grupę mieszkańców ulic Tenisowej i Żeromskiego w Jasieniu
Nr aktu prawnego
LI/321/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_23_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
0050/22/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji