ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Nr aktu prawnego
120/22/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Nr aktu prawnego
120/21/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
120/19/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
120/18/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/75/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń rodzinnych.
Nr aktu prawnego
120/17/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
120/14/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
Zarządzenie 120/15/2020 w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
120/15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
Zarządzenie 120/12/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Nr aktu prawnego
120/12/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
Zarządzenie 120/11a/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Referatu Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Jasieniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
Nr aktu prawnego
120/11a/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji