ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
Nr aktu prawnego
0050/4/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/68/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasień na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/67/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/64/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/61/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023”
Nr aktu prawnego
XV/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Opinie SO RIO
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr aktu prawnego
IB-I.4131.2.2020.IWIT
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XV/110/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji