ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XI/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020
Nr aktu prawnego
XI/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020
Nr aktu prawnego
XI/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żarach na kadencję 2020-2023.
Nr aktu prawnego
XI/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XI/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej z siedzibą w Golinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XI/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej z siedzibą w Golinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
XI/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie odrzucenia w całości stanowisk: Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Powiatu Żarskiego i Żagańskiego z siedzibą w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jasieniu i Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Jasieniu, dotyczących zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej z siedzibą w Golinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
XI/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/82/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji