ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro.
Nr aktu prawnego
120/19/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lubsko a Gminą Jasień w zakresie zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
Nr aktu prawnego
XII/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/94/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji