ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. kadr i płac w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/27/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050/26/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
0050/23/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Nr aktu prawnego
XXIII/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXVII/183/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Jasieniu (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 28 grudnia 2005r., poz. 1970).
Nr aktu prawnego
XXIII/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Golin w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XXIII/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/22/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/18/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji