ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2024.
Nr aktu prawnego
LXI/399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXI/398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXI/397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXI/396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXI/395/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXI/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego.
Nr aktu prawnego
LXI/393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2020 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
LXI/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki Jasieński SIM Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieniu, w tym określenie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.
Nr aktu prawnego
LXI/391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_93_2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji