ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. kadr i płac w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
VIII/51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Nr aktu prawnego
VIII/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
Nr aktu prawnego
VIII/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Nr aktu prawnego
VIII/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień
Nr aktu prawnego
VIII/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Jasień i Mirkowice
Nr aktu prawnego
VIII/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
VIII/48/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji