ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Zabłocie w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XXXI/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie aglomeracji Jasień.
Nr aktu prawnego
XXXI/227/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXVII/192/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021r., poz. 1905).
Nr aktu prawnego
XXXI/226/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXI/220/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Nr aktu prawnego
XXXI/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
uchwały NR XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXI/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXX/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/225/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/221/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji