ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XL/274/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/267/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XL/272/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XL/275/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/103/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 -letnie i dzieci młodsze.
Nr aktu prawnego
XL/271/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXXIX/268/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XL/270/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_91_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_89_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_88_2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji