ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jasień na lata 2023-2032”
Nr aktu prawnego
XLVIII/309/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Jasieński SIM Sp. z o.o. przy ul. Cichej.
Nr aktu prawnego
XLVIII/308/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Jasienia
Nr aktu prawnego
XLVIII/307/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
XLVII/306/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
XLVI/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050/3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/120/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLVI/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_2_2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji