ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Jabłoniec w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XVI/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Roztoki w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XVI/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XVI/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Nr aktu prawnego
XVI/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XVI/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu wpisanego do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XVI/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/44/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie włączenia kart adresowych zabytków nieruchomych nieujętych w rejestrze zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/41/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji