ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
XXXVIII/266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXVIII/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem i dzierżawę
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_61_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_56_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_57_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_54_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_53_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_55_2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji