ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jst organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
IX/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
VIII/53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. kadr i płac w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
VIII/51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Nr aktu prawnego
VIII/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
Nr aktu prawnego
VIII/50/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji