ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Budziechów
Nr aktu prawnego
LV/364/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
LV/363/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Golin i Lipsk Żarski.
Nr aktu prawnego
LV/362/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasień na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku”
Nr aktu prawnego
LV/361/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023
Nr aktu prawnego
LV/359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2022
Nr aktu prawnego
LV/358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022
Nr aktu prawnego
LV/357/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
LV/356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/47/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_48_2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji