ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/59/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/21/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/17A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0050.20.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050/16/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXII/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXII/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
0050/17/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Nr aktu prawnego
0050/14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/15/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji