ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Nr aktu prawnego
VIII/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień
Nr aktu prawnego
VIII/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Jasień i Mirkowice
Nr aktu prawnego
VIII/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
VIII/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/51a/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/46/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji