ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu za Święto przypadające w dniu 15.08.2020r.
Nr aktu prawnego
0050/38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2029
Nr aktu prawnego
XV/105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/33/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Jasień za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
0050/37/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/30/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/31/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/32/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/20a/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/28/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji