ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2029
Nr aktu prawnego
XIV/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/20/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/17/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050/18/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/2/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050/15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014 – 2020 przyjętej uchwałą nr XXXV/316/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 maja 2014 r.
Nr aktu prawnego
XIV/104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Nr aktu prawnego
XIV/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jasieniu poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej z siedzibą w Golinie
Nr aktu prawnego
XIV/102/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji