ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050/109/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLV/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLV/296/2022
Status
Uchylony
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/295/2022
Status
Uchylony
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/294/2022
Status
Uchylony
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
XLV/293/2022
Status
Uchylony
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023
Nr aktu prawnego
XLV/292/2022
Status
Uchylony
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XLV/291/2022
Status
Uchylony
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_111_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLIV/290/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji