ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasień na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/67/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/64/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/61/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023”
Nr aktu prawnego
XV/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Opinie SO RIO
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr aktu prawnego
IB-I.4131.2.2020.IWIT
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XV/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/63/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XVII/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XVII/129/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji