ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasień
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XXIV/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Jasień w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego w ramach II etapu naboru do programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu: „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”
Nr aktu prawnego
XIV/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego.
Nr aktu prawnego
XXIV/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Golin w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XXIV/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Nr aktu prawnego
XXIII/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXVII/183/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Jasieniu (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 28 grudnia 2005r., poz. 1970).
Nr aktu prawnego
XXIII/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Golin w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XXIII/159/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji