ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1001
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
50.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1002
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu.
Nr aktu prawnego
XXXV/320/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1003
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXV/319/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1004
Data podjęcia
2014-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
XXXIII/303/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1005
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zamiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2014 – 2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/315/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1006
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIV/314/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1007
Data podjęcia
2014-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2014 roku.
Nr aktu prawnego
XXXIII/308/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1008
Data podjęcia
2014-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Nr aktu prawnego
XXXIII/307/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1009
Data podjęcia
2014-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
33.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1010
Data podjęcia
2014-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
17.2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji