ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1021
Data podjęcia
2013-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2014 – 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/291/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1022
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2013 – 2024
Nr aktu prawnego
XXX/290/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1023
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXX/289/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1024
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XXX/287/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1025
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXX/286/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1026
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XXX/285/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1027
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień.
Nr aktu prawnego
XXX/284/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1028
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XXX/283/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1029
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu wynagradzania za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXIX/279/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1030
Data podjęcia
2014-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
7.2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji